Förstudie

Med tanke på att de fem målen/ områdena jag har listat är ganska vida så behöver jag spalta upp ett par tydliga mål. Men, för att kunna göra det måste jag göra lite efterforskningar kring vad som ingår i de olika områdena. Nu är jag lite bevandrad i alla fem områdena, så jag har någon slags koll på vad jag kan och inte kan. Dock så bör jag göra lite mer efterforskningar innan jag spikar helt (och även efter det tänker jag att det finns viss flexibilitet utifrån vad man stöter på på vägen)

Mina tankar om de olika områdena så här långt

Specialeffekter och VFX
Här handlar det om två huvudområden (där jag kommer att behöva nischa mig inom kort). Först bättre kunskap i hur man bygger upp en scen av flera komponenter (dvs det som kallas compositing). Kommer kräva både teknisk kunnande och att jag övar upp mitt illustrerande. Handlar mycket om hur man får komponenter att se ut som att de är på samma plats (med tanke på ljus, färg osv).

Sen utöver det tänker jag titta på mer avancerade 3d-tekniker som partikelsystem, mer avancerade (automatiska) modelleringstekniker och olika typer av simuleringar. Främst tänker jag lära mig det här i ett program som heter Houdini, men även andra program som Maya och Blender.

Som källor till det här tänker jag i min förstudie använda mig av dokumentet The Core Skills of VFX som är en sammanfattning av brittiska VFX-industrin över vad som behövs här. Utöver det olika texter och kurser från Pluralsight och fxphd. Ska försöka knyta kontakter med framförallt Houdini-folk också.

Diskret Matematik
Diskret matematik är en gren av matematiken som handlar om heltal, grafer/ nätverk, sannolikhetslära, mängdlära osv. Inte så komplicerade siffror (ibland inte siffror alls), men lite intressanta koncept och modeller. Mitt övergripande mål är att lära mig det här så pass att jag kan ta beslut om när jag kan använda olika verktyg här ifrån i min verksamhet. Källor är olika kurser på nätet inom det här (framför allt)

Machine Learning
Det här handlar i grund och botten om att använda olika verktyg (och i viss mån ta fram) för att låta datorer analysera stora mängder data för att sen kunna dra slutsatser och klassificera saker utifrån det. Kommer använda mig av Python som språk, och bl.a Googles Tensorflow (m.fl andra) som verktyg. Målet är att koppla det här till något som heter learning analytics, och kanske skriva en artikel eller två kopplat till det här.

Tecknande
Förutom att jag generellt vill bli bättre på att teckna, så är det framförallt miljöbilder och anatomi/ människor jag vill bli bättre på. Bl.a för att det kopplar till några av punkterna ovan. Och för att det är kul. Har lite spridda källor, men har inget klart mål riktigt än. Återkommer om det

Pedagogisk utveckling
Handlar framförallt om att sammanställa, analysera och läsa på mer om olika pedagogiska grepp jag provat på under senaste året. Målet är en eller ett par artiklar kring det här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *